Admitere 2019

Informații privind organizarea și desfășurarea admiterii la doctorat în anul universitar 2019-2020
 

REZULTATELE COLOCVIUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 - pdf
30.09.2019/Afisat

Informații despre desfășurarea concursului de admitere la doctorat – domeniul drept – anul universitar 2019-2020 : rezultatele privind eligibilitatea candidaților înscriși la doctorat, data de susținere a colocviului de admitere, componența comisiilor de admitere la colocviul de doctorat – domeniul drept 2019 - pdf
17.09.2019/Anunt
 
 
Domeniul fundamental  „ştiinţe juridice”
Domeniul de doctorat „drept”
 
CALENDAR:
- Înscrieri : 02-13 septembrie 2019
- Colocviul de admitere: 16 - 27 septembrie 2019
- Rezultate : 30 septembrie 2019
- Rezultate finale : 08 octombrie 2019
- Înmatriculare : 01 noiembrie 2019

NUMARUL de LOCURI (fără stipendiu):
Dreptul mediului – 1 loc;
Criminologie - 2 locuri;
Drept penal și procesual penal - 2 locuri;
Drept european - 2 locuri.

 

INSCRIERE
Documente necesare inscrierii - pdf
Cerere înscriere - word editabil
Fisa personala - word editabil
Lista lucrari - word editabil
Propunere teza doctorat - word editabil
CV, model
Declaratie GDPR - word editabil

TEMATICA si BIBLIOGRAFIE:
Dreptul mediului – pdf
Criminologie – pdf
Drept penal și procedură penală - pdf
Drept european - pdf


 
Taxa de înscriere la doctorat este de 100 lei.  Plata se face până la data înscrierii, în contul Institutului de Cercetări Juridice (cod fiscal 4433910), RO49TREZ70520E365000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea „taxă colocviu admitere doctorat - 2019”
 
 
 Înscrierile se fac în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00, la sediul Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române (etajul 4, camera 4256), Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București.
 
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă. Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate până în anul 2003 inclusiv, sunt echivalate cu diplomele de licenţă.  Absolvenții cu diploma de licență obținută după anul 2003, obligatoriu trebuie să fie absolvenți și a studiilor de master. Persoanele admise la doctorat, au în perioada desfăşurării acestuia, calitatea de doctorand în domeniul drept.