Anunt

 
Anunț/16.09.2020, ora 14:10

Consiliul Științific al Institutului de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu”, întrunit în ședință în data de 14.09.2020, având pe ordinea de zi validarea rezultatului concursului organizat în data de 01.09.2020 pentru ocuparea postului de Cercetător științific, normă întreagă, specializarea Drept civil, având în vedere prezentarea Raportului final cu privire la rezultatul concursului și luând în considerare voturile membrilor, invalidează rezultatele concursului, pentru alte motive decât cele invocate în contestația depusă și hotărăște organizarea unui nou concurs pentru ocuparea postului de Cercetător științific, normă întreagă.

Anunț/07.09.2020, ora 13:30
Astăzi, 07.09.2020, Comisia de contestații constituită în baza Deciziei nr. 16 din data de 17.08.2020 emisă de către directorul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu”, s-a întrunit la sediul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” pentru a continua procedura de analiză și soluționare a Contestației înregistrată cu nr.107/03.09.2020, depusă cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de Cercetător științific, normă întreagă.

Din analiza motivelor expuse și pe baza documentelor aflate la dosarul de concurs, Comisia hotărăște respingerea contestației ca neîntemeiată.

 
Anunț/04.09.2020, ora 12:00

Comisia de contestații constituită în baza Deciziei nr. 16 din data de 17.08.2020 emisă de către directorul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu”, s-a întrunit la sediul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” și a luat la cunoștință despre Contestația înregistrată cu nr. 107/03.09.2020, depusă cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de Cercetător științific, normă întreagă.
Având în vedere, atât faptul că unul dintre membri comisiei de contestații a fost rechemat din concediul de odihnă, cât și nevoia de a se studia dosarul și a acteor depuse, Comisia de contestații, stabilește un nou termen de întrunire a acesteia pentru  Luni, 07 septembrie 2020, ora 10:00 și un nou termen pentru comunicarea rezultatului contestației, pentru  Luni, 07 septembrie 2020, ora 14:00.

 
 
Anunț/03.09.2020
In termen legal, s-a depus contestație cu privire la organizare, sub aspect procedural, a concursului pentru ocuparea postului de Cercetător știintific, normă intreagă
 
Anunț/01.09.2020
Afișare rezultat concurs pentru ocupare 1 post cercetător științific, normă intreaga
Rezultat concurs
 

 *************
Anunț sesiune științifică 2020
Sesiunea anuală de comunicări științifice va avea loc în zilele de  24-25 septembrie 2020.
Informaţii  suplimentare http://www.icj.ro/sesiune-stiintifica-2020.html

***

Anunț organizare concursuri ocupare posturi vacante/20.07.2020
 
Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
organizează concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante:

Cercetător științific gr.II – ½ post, contract individual de muncă pe durată nedeterminată
Departamentul de Drept public, Specializarea : Drept Internațional Public
Anunț - pdf

Cercetător științific – 1 post, contract individual de muncă pe durată nedeterminată
Departamentul de Drept privat, Specializarea : Drept civil
Anunț - pdf

Alte documente necesare :
Pagina de gardă – pdf
Cerere înscriere concurs – word editabil
Declaraţie de asumare a răspunderii - word editabil
Declaraţie pe proprie răspundere incompatibilități - word editabil

 
 ********
 
 Planul de măsuri  pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS-COVID – 19 , implementat în cadrul Institutului de Cercetari Juridice ”Acad.Andrei Radulescu” - pdf
 
 **********