Anunt

prof.dr.Sofia Popescu

 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“ al Academiei Române (ICJ) anunţă cu profundă durere trecerea la cele veşnice a doamnei prof. univ. dr. SOFIA POPESCU, cercetător ştiinţific emerit, personalitate a ştiinţei juridice româneşti. De-a lungul îndelungatei şi bogatei sale activităţi profesionale, prof. univ. dr. Sofia Popescu a contribuit cu dăruire şi talent la formarea a numeroşi specialişti în drept şi la elaborarea unor lucrări juridice reprezentative. Prin dispariţia sa, ICJ şi întreaga comunitate juridică românească suferă o mare pierdere.

Cei care au cunoscut-o îi vor păstra o vie și caldă amintire.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!