Anunt

 

Anunț/04.11.2020

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
organizează, în condițiile legii,  concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante:
Cercetător științific gr.II – ½ post, contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu perioadă de probă de 90 de zile ; Departamentul de Drept public, Specializarea : Drept Penal și Drept procesual penal.

Cercetător științific – 1 post, contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu perioadă de probă de 90 de zile; Departamentul de Drept privat, Specializarea : Drept civil.

ANUNT – pdf

Alte documente necesare :
Pagina de gardă – pdf
Cerere înscriere concurs – word editabil
Declaraţie de asumare a răspunderii - word editabil
Declaraţie pe proprie răspundere incompatibilități - word editabil
 

 
 
 *************
Anunț sesiune științifică 2020
Sesiunea anuală de comunicări științifice va avea loc în zilele de  24-25 septembrie 2020.
Informaţii  suplimentare http://www.icj.ro/sesiune-stiintifica-2020.html

***

 
 ********
 
 Planul de măsuri  pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS-COVID – 19 , implementat în cadrul Institutului de Cercetari Juridice ”Acad.Andrei Radulescu” - pdf
 
 **********