Anunt

Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie a Academiei Române demarează procedura de ocupare prin concurs a postului de director institut de cercetare gradul II la Institutul de Cercetări Juridice.
 
https://academiaromana.ro/academia2002/acadrom/pag_stiriResurseConcurs_U...
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a postului prevăzute în Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, publicat pe site-ul Academiei Române la secţiunea „Acte Normative” precum şi următoarea condiţie specifică:
-    să deţină titlul de doctor în domeniul de activitate al institutului;
Candidatul trebuie să prezinte un curriculum vitae, un memoriu de activitate ştiinţifică, lista lucrărilor ştiinţifice publicate, un program managerial corespunzător postului şi orice informaţii relevante privind activitatea sa.
 
https://academiaromana.ro/ResurseUmane/doc2019/a0403-AnuntConcurs-Direct...
 
Dosarele candidaţilor pot fi depuse în termen de 30 de zile la registratura Academiei Române, Calea Victoriei 125, de luni până vineri, între orele 9-14. Pentru relaţii suplimentare: secretar ştiinţific Secţia de Științe Economice, Juridice și Sociologie, Emilian M. Dobrescu, tel.: 0744.633.483.

Publicat, 04.04.2019
 
 

10 mai 2019
Sesiunea anuală de comunicări științifice
ROLUL JURISPRUDENŢEI  ÎN DEZVOLTAREA NOULUI DREPT ROMÂN

 
CALENDARUL SESIUNII ȘTIINȚIFICE :
15 februarie 2019 - înscriere (formularul de inscriere);
15 martie 2019 –
transmiterea lucrărilor;
20 aprilie 2019 –
notificarea acceptării lucrărilor;
30 aprilie 2019 -
achitarea taxei de participare ;
06 mai 2019 –
comunicarea programului sesiunii științifice;
10 mai 2019 –
lucrările sesiunii științifice.

Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, program) vă rugăm consultati http://www.icj.ro/sesiune-stiintifica-2019.html, sau la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com. , la telefon 021.318.81.06 interior 2.400 - persoana de contact, Iolanda Vasile.