CercetareConform clasificării UNESCO: S/T (UNESCO) 56.5605.99 :  
Cercetare juridică în toate domeniile de drept şi legislaţie   naţională, precum şi în drept internaţional
 
Conform clasificării CAEN: 7220 - Cercetare, dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste (CDSSU)
 
Numarul de inregistrare in Registrul potentialilor contractori : 1697