Conducere

Director
prof. univ.dr. Mircea DUŢU
cercetator ştiinţific gr.I
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific