Conferinta Doctoranzilor in Drept

                                     Conferința Doctoranzilor în Drept
”Probleme noi ale raportului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul român”
                            Luni, 12 decembrie 2022, ora 10,00, on-line

Conferința Doctoranzilor în Drept, prima ediție a acestui eveniment, conferă tinerilor cercetători, atât din cadrul Academiei Române dar și din alte centre universitare din țară și străinătate, un cadru academic și instituțional organizat, adecvat pentru a încuraja activitatea de cercetare științifică, stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, schimbul de idei din aria temelor de interes.  Scopul conferinței este de a susține tinerii cercetători/doctoranzi în vederea prezentării rezultatelor cercetării efectuate în elaborarea tezelor de doctorat și valorificarea acestora prin dezbatere și publicare în prezentul volum.

Aderarea României la Uniunea Europeană a condus la introducerea în dreptul român a unor noi surse de drept, cum ar fi regulamentul și directiva. Știința juridică română a utilizat metode de interpretare și aplicare dreptului corelate cu hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene. Curtea de Justiție interpretează dreptul Uniunii Europene și influența sa este considerabilă, în ultimii ani cu prvire la independența judecătorilor și statul de drept, dar nu numai. O relație specială este aceea a Curții Constituționale cu dreptul Uniunii Europene și în special cu Curtea de Justiție. Acestea sunt premise ale încurăjării unor cercetări privind influența dreptului european în România, nu doar la nivel jurisdicțional dar și al administrației publice ori în domeniul dreptului privat. Deși aplicarea uniformă a dreptului Uniunii este un țel important pentru Curtea de Justiției, se pot observa paradigme diferite, ale subiectelor în discuție, care pot forma obiectul unor cercetări comparativiste, în privința imapctului dreptului european în diferite state membre.

Prof. univ. dr. Mircea Duțu
Directorul Institutului de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române