Despre Institut

Institutul de Cercetări Juridice „ Acad.Andrei Rădulescu”  al Academiei Române
 - Institutie de drept public (art.7, lit.c, OG 57/2002), Institut de Cercetare subordonat Academiei Române (I-AR), având personalitate juridică și dispune de autonomie financiară şi managerială.
 
 I. Scurt istoric
 - Prin Hotararea Consiliului de Ministrii nr.4197 din 14 decembrie 1953, privind infiintarea Institutului de Cercetari Juridice al Academiei  R.P.R., se stabilea: "Art.1. - In vederea crearii conditiilor necesare dezvoltarii cercetarilor in domeniul stiintelor juridice se aproba pe data de 1 Ianuarie 1954, infiintarea Institutului De Cercetari Juridice al Academiei Republicii Populare Romane". Institutul urma sa-si desfasoare "activitatea sa de cercetare stiintifica in cadrul planului general al Academiei R.P.R.", iar planul propriu se intocmea "in colaborare cu Ministerul Justitiei";
         - In anul 1971, I.C.J.  este transferat sub egida Academiei de Stiinte Sociale si Politice a R.S.R.;
         -  Din 1975, Institutul trece în subordinea Ministerului Învăţământului, decanul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti ajungând şi la conducerea I.C.J.;
         - In baza art.1 al. H.G. nr.208 din 3.03.1990 I.C.J. a trecut, din subordinea Ministerului Invatamantului, la  Academia Romana;
         - Prin H.G. nr. 753/2006 ICJ isi schimba denumirea in "Institutul de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu";
         - Atestat pentru desfasurarea de activitati de cercetare dezvoltare, conform H.G. nr. 551/2007, prin Decizia A.N.C.S. nr.9767/17.10.2008;
 
 II. Domeniul de specialitate: 
 
 - Conform clasificării UNESCO, S/T (UNESCO) :
  5605.07 - Cercetare stiintifica in domeniul Dreptului public;
  5605.08 - Cercetare stiintifica in domeniul Dreptului privat;

 
- Conform clasificării CAEN: 7220 ;  Cercetare, dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste (CDSSU);
 
- Numărul de înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori: 1697  
 
 
.