Documente anexe

I. Situatia functiilor din ICJ conform Legii nr. 153/2017
Lista tuturor funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - art. 33, alin. 1) Legea nr.153/2017

 
II. Declaratii de avere si interese:
 
Prof. dr.Duțu Mircea, director
Declaratie 1 - 2018, Declaratie 2 - 2018
 
Ec. Adrian Ciobotea - contabil sef
Declaratie 1 - 2018, Declaratie 2 - 2018