Noutăți

Colocviul de admitere la studii doctorale
sesiunea septembrie-octombrie  2018

domeniul fundamental  „ştiinţe juridice”, domeniul de doctorat „drept”

Disciplina: Drept civil
Data susținerii colocviului : 4 octombrie 2018, ora 10,30
Sala 4254

Disciplina: Criminologie
Data susținerii colocviului: 8 octombrie 2018, ora 11,00
Sala 4254

Disciplina: Dreptul Uniunii Europene
Data susținerii colocviului: 9 octombrie 2018, ora 13,30
Sala 4254

Disciplina: Teoria generală a dreptului
Data susținerii colocviului: 10 octombrie 2018, ora 11,00
Sala 4254

Disciplina: Dreptul muncii
Data susținerii colocviului: 11 octombrie 2018, ora 11,00
Sala 4254

Disciplina: Dreptul mediului
Data susținerii colocviului: 12 octombrie 2018, ora 11,00
Sala 4254

Disciplina: Drept internaţional public
Data susținerii colocviului : 12 octombrie 2018, ora 12,00
Sala 4254
                  

*******
 
COMUNICAT       
Centenarul Marii Uniri (1918–2018)
 
Peste 100 de cercetători științifici și cadre didactice universitare din 5 institute și centre de cercetare științifică academică și universitară și din 25 de facultăți de drept din România și Republica Moldova, participanți la Conferința internațională cu tema „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc” (Chișinău, 21–23 martie a.c.) consacrată Centenarului Marii Uniri și constituiți în Congres ad hoc, au adoptat o Declarație, al cărui text îl redăm mai jos.
Declaratie (pdf)
 
Prof. univ. dr., dr. h.c. Mircea Duțu, directorul ICJ decorat cu Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe din Republica Moldova - vezi imagine
 
Brevet Medalie (pdf) ; Medalie (pdf)