Abilitare

2015
Susţinerea publică a tezelor de abilitare
 
Candidatul la abilitare:  dr. Irina SFERDIAN
Gradul didactic:  Conferentiar
Instituția : Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Drept
Domeniul tezei de abilitare: Drept civil si Dreptul asigurarilor
 
Teza de abilitare: REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR. PROTECTIA PRIN ASIGURARE

Data si ora sustinerii publice a tezei de abilitare:
Luni, 26 ianuarie 2015, ora 13,00
 
Locul sustinerii publice a tezei de abilitare:
Insitutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române, București

Teza de abilitare (pdf)
Lista de lucrari (pdf)
Fișa de verificare a îndepinirii  standardelor minimale (pdf)

                                              
Comisia CNATDCU - Știinte juridice:
Prof. univ. dr. Mircea DUȚU,
Directorul Institutului de Cercetari Juridice "Acad. Andrei Radulescu"
al Academiei Romane

Prof. univ.dr. Gabriel BOROI,
Universitatea "Nicolae Titulescu" din București

Prof. univ.dr. Smaranda ANGHENI,
Universitatea "Titu Maiorescu" din București

 
 
 
*********

Candidatul la abilitare:  dr. Natalia-Veronica STOICA
Gradul didactic:  Profesor universitar
Instituția : Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
Domeniul tezei de abilitare: Drept românesc. Drept succesoral
 
Teza de abilitare: DREPTUL LA MOŞTENIRE LEGALĂ. TRADIŢIE. REFORMĂ. TENDINŢE

Data si ora sustinerii publice a tezei de abilitare:
Luni, 26 ianuarie 2015, ora 13,00
 
Locul sustinerii publice a tezei de abilitare:
Insitutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române, București

Teza de abilitare (pdf)
Lista de lucrari (pdf)  
Fișa de verificare a îndepinirii  standardelor minimale (pdf)
                                     
Comisia CNATDCU - Știinte juridice:
Prof. univ. dr. Mircea DUȚU,
Directorul Institutului de Cercetari Juridice "Acad. Andrei Radulescu"
al Academiei Romane

Prof. univ.dr. Gabriel BOROI,
Universitatea "Nicolae Titulescu" din București

Prof. univ.dr. Smaranda ANGHENI,
Universitatea "Titu Maiorescu" din București

 
2