Abilitare

 
Regulamentul SCOSAAR privind susţinerea publică a tezelor de abilitare
(Taxa de abiltare se plăteşte exclusiv în contul RO86TREZ70020E330500XXXX deschis la ATCP-MB, cod fiscal 4192472)
Anexe regulament SCOSAAR privind susţinerea publică a tezelor de abilitare
 
În ziua de  15  februarie 2018 , în Sala de consiliu a Institutului de Cercetări Juridice  „Acad Andrei Rădulescu” al Academiei Române,  din Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5,  București, va avea loc, susținerea publică a tezelor de abilitare :

I. Procesul decizional în administraţia publică. Prolegomene la o administraţie publică modernă. Privire specială asupra promulgării şi sacţionării legii de către preşedintele României (ora 10,00);
Abilitare - Dr. Iulian NEDELCU
Rezumatul tezei de abilitare este publicat pe site-ul Institutului de  Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române http://www.icj.ro/abilitare.html și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/doc2017/abilitare/abilitareNedelcu/Nedelcu-Te...
Comisia de abilitare, aprobată de MEN și CNADTCU, este alcătuită din:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicolae Popa, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Membrii:
Prof.univ.dr. Emil Bălan, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
Prof.univ.dr. Anton Trăilescu, Universitatea de Vest din Timişoara
Membrii supleanți:
Prof. dr. Ioan Alexandru, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti
Prof. dr. Verginia Vedinaş, Universitatea din Bucureşti
 
II. Tendinţe majore ale dezvoltării dreptului (ora 11,00)
Abilitare - Dr. Ileana-Anca DUŞCĂ
Rezumatul tezei de abilitare este publicat pe site-ul Institutului de  Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române http://www.icj.ro/abilitare.html și pe site-ul SCOSAAR http://www.acad.ro/scosaar/doc2017/abilitare/abilitareDusca/Dusca-TezaAb...
Comisia de abilitare, aprobată de MEN și CNADTCU, este alcătuită din:
Preşedinte:  Prof.univ.dr. Mircea Duţu, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Membrii:
Prof.univ.dr. Daniela Marinescu, Universitatea din Bucureşti
Prof.univ.dr. Nicolae Popa, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Membrii supleanți:
Prof.univ. dr. Dana Tofan, Universitatea din Bucureşti
Prof.univ. dr. Verginia Vedinaş, Universitatea din Bucureşti