Sesiune științifică 2016

  
Intrarea în vigoare a noilor coduri.  O primă evaluare                                 
Bucureşti, 15 aprilie 2016                  
 
Intrarea în vigoare a noilor coduri legislative (civil – 01.10.2011,  de procedură civilă – 15.02.2013, penal şi de procedură penală- 29.01.2014), au adus o serie de schimbări în mediul juridic românesc.
Codurile civile au avut ca premisă, pe de o parte, printre altele, înlăturarea deficiențelor sistemului judiciar civil, urmărind realizarea practicii unitare la nivelul instanțelor, accelerarea soluționării cauzelor, definirea clară și detaliată a principiilor procesului civil, iar, pe de alta, modernizarea reglementării raporturilor juridice civile printre altele prin afirmarea unității dreptului privat, schimbarea concepției cu privire la patrimoniu si la prescritia extinctivă, reglementarea unitară si detaliată a drepturilor persoanelor si apărării acestora si a materiei obligtiilor în concordată cu tenditele europene în domeniul contractelor.
De asemenea, codurile penale au schimbat din temelii răspunderea penală : separarea funcţiilor judiciare în procesul penal, introducerea instituției judecătorului de drepturi şi libertăţi şi cea a judecătorului de cameră preliminară; modificarea măsurilor preventive prin introducerea arestului la domiciliu, introducerea sistemului zilelor-amendă, infracțiuni care aduc atingere domiciliului și vieții private și lista ar putea continua.

Din această perspectivă, în cadrul secţiunilor sale (drept privat, drept public, drept penal), sesiunea de comunicări ştiinţifice 2016 îşi propune o analiză a noului cadru legislativ, care s-a dorit a fi unul modern și care să răspundă pe deplin imperativelor funcționării unei justiții moderne, adaptate asteptarilor sociale, precum și necesității creșterii calității acestui serviciu public.