Anunt

 
Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante:
 
Departamentul de Drept public
Cercetător științific gr.II, ½ post condiții de participare - pdf
Specializarea : Teoria Generală a Dreptului; Drepturile Omului

Departamentul de Drept privat
Cercetător științific – 1 post norma întreagă – condiții de participare - pdf
Specializarea : Drept civil
Bibliografia și Tematica - pdf

Calendar  concurs  - pdf
Dosar concurs – pdf
Cerere înscriere – pdf

********
Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române organizează concurs  de promovare internă pentru postul de Contabil Șef, post contractual de conducere:

Anunț concurs – 14.11.2019 ; Bibliografie + Tematică
Anunț selecție dosare – 30.11.2019
Anunț rezultat probă scrisă – 06.12.2019
Anunț rezultat final – 14.12.2019