Sesiune stiintifica 2018

                              Sesiunea anuală de comunicări științifice

                      Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire.
                                           Dimensiuni și tendințe

                                        Bucureşti,  20 aprilie 2018
        
Marea Unire și desăvârșirea procesului de constituire a statului național unitar român au reprezentat un moment hotărâtor în modernizarea, occidentalizarea și dezvoltarea dreptului românesc, în spiritul tradițiilor sale. În cei 100 de ani de atunci el a cunoscut mari transformări în consonanță cu evoluțiile istorice, prezentându-se astăzi ca un sistem juridic complex care se confruntă cu provocările integrării europene și afirmării mondializării.
Se impune astfel o radiografie multidimensională a stării dreptului românesc, prin identificarea marilor principii fondatoare, trăsăturilor și evoluțiilor definitorii, stabilirea conexiunilor și interdependențelor cu dreptul Uniunii Europene, influențelor dreptului comparat și metamorfozelor datorate impactului globalizării.

Lucrările prezentate vor fi publicate într-un volum electronic și vor fi indexate în baza de date CEEOL.

 Pentru înscriere vă invităm să transmiteţi formularul de participare până la termenul stabilit (30 ianuarie 2018), la adresa de e-mail  icj_conferinte@yahoo.com
FORMULAR de INSCRIERE (editabil)

Lucrările in extenso se vor transmite până, cel mai târziu, la data de 28 februarie 2018, la aceeași adresă de e-mail.
Lucrările se redactează în limba română, în limita a 6-8 pagini, în considerarea formatului cerut (Instrucțiuni Tehnoredactare - pdf), având incluse abstractul și cuvintele cheie, redactate atât în limba română, cât  si în limba engleză.
Lucrările acceptate de Comitetul ştiinţific al Sesiunii, vor fi notificate ca atare autorilor până la data de 30 martie 2018.
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră şi nu se refac în termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor Comitetului ştiinţific.

COMITETUL STIINTIFIC (pdf)
COMITETUL de ORGANIZARE (pdf)

Taxa de participare este de 200 lei, se achită pe autor. Un autor va putea participa cu o singură lucrare ca unic autor. Taxa de participare se achită până la data de 06 aprilie 2018.
Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinţei, mapa evenimentului (volumul electronic  e-book , Certificatul de Participare) şi alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment.
Taxa de participare se achită în contul Institutului de Cercetări Juridice, RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cod fiscal 4433910, cu menţiunea „taxă sesiune științifică_2018”, urmat de numele autorului.   Plata se poate efectua şi prin oficiile poştale (mandat poştal). Plata taxei de participare, înainte de notificarea acceptării lucrării, nu garantează acceptarea şi publicarea acesteia şi nici nu va fi returnată în caz de neacceptare a articolului.

Înregistrarea în conferinţă va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail (icj_conferinte@yahoo.com.) a dovezii de plată a taxei, scanată și salvata ca fișier pdf (de exemplu: Ionescu.C._taxa), cu menţiunea ” Taxă sesiune ICJ” .

Programul detaliat al lucrărilor sesiunii știinifice va fi disponibil, începând cu data de 18 aprilie 2018.
PROGRAM (pdf)

Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, plata efectivă a taxei de participare, program) vă puteţi adresa persoanei de contact, dna. Iolanda Vasile, la  adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com.sau la telefon 021.318.81.06 interior 2.400