Evenimente

Joi, 07 decembrie 2023
Conferințele Dalles ale Academiei Române
Conferința ”Trei decenii de UE (1993–2023): o construcție politico-juridică, o comunitate de valori, o identitate culturală”
Conferențiar:  Prof. univ. dr. Mircea DUȚU - directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Ora 18.00 - Sala Dalles, Bd.Nicolae Balcescu nr.18, Bucuresti, sector 1
Postat/17.11.2023
 
****
Joi, 07 decembrie 2023
Conferința-dezbatere ”România și Uniunea Europeană; experiențe, priorități, așteptări”
Conferențiar: CS II, dr.Tudor Avrigeanu, coordonatorul Departamentul de Drept Public din cadrul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Ora 10.30 -  Sala de Consiliu Instiutului de Cercetări Juridice din Casa Academiei, et. 4  – Calea 13 Septembrie nr.13, București.
Postat/17.11.2023
 
****
Marți, 28 Noiembrie 2023
Conferința ”130 de ani de la naşterea profesorului Vintilă Dongoroz (1893-1976)”
Moderator: CS II, dr. Ion Ifrim
Organizator: Departamentul de Drept Public din cadrul Instiutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Ora 10.30 -  Sala de Consiliu Instiutului de Cercetări Juridice din Casa Academiei, et. 4  – Calea 13 Septembrie nr.13, București.
Postat/17.11.2023

****
 
Joi, 23 noiembrie 2023
Conferința-dezbatere ”UE: o nouă etapă a procesului de integrare, model original de organizare și funcționare juridico-instituțională”
Conferențiar: CS I, prof. univ.dr. Daniel-Mihail Șandru, coordonatorul Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Ora 12.30, Sala de Consiliu a Instiutului de Cercetări Juridice – Casa Academiei, et.4, Calea 13 Septembrie nr.13, București.
Postat/17.11.2023
 
*******
 
Conferința Doctoranzilor în Drept – 2023
Declarația Universală a Drepturilor Omului – moment important în dezvoltarea dreptului drepturilor omului”  -  8 decembrie 2023
Informații suplimentare -

http://www.icj.ro/Conferinta-2023.html
 
 
******
 Joi, 12 octombrie 2023
Conferința-dezbatere : ”Construcția europeană – proiect de cooperare instituționalizată, uniune de drept și comunitate de valori. Repere fundamentale”, susținută de prof.univ.dr. Mircea Duțu. Prima conferință din ciclul de conferințe ”Trei decenii de la crearea Uniunii Europene (1993-2023)”, consacrate  marcării a 30 de ani de funcționare a Uniunii Europene. Institutul de Cercetări Juridice, începând cu ora 10.30
Postat/09.10.2023

*******
 Joi, 28 septembrie 2023
Dezbaterea ”Ne/conformitatea unor prelevări de probe ADN cu principiile dreptului Uniunii Europene”, organizată de Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Sala de Consiliu a Instiutului de Cercetări Juridice și G-Meet, începând cu ora 12.30.

Participanți:
prof. Daniel-Mihail Șandru (moderator)
conf. univ. CS III Simona Maya Teodoroiu
conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu
av. Emanuel Drăgan.

Detaliile privind conectarea vor fi disponibile pe site-ul csde.ro cu o jumatate de ora inaintea inceperii evenimentului.
https://www.csde.ro/?p=4650
https://evenimente.juridice.ro/2023/09/ne-conformitatea-unor-prelevari-d...

Dezbaterea se va focaliza asupra armonizării dreptului european în privința Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, privită împreună cu legislația congruentă, care reglementează cazierul judiciar și sistemul național de date genetice judiciare, pe de o parte și standardele drepturilor omului, consacrate în dreptul Uniunii Europene, în special dreptul la viață privată, dreptul la un proces echitabil și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Firul roșu al dezbaterii se focalizează asupra ideii că absența controlului judecătoresc asupra înscrierii în registru și multitudinea de prelucrări de date care se realizează cu privire la persoanele vizate au un caracter excesiv și disproporționat, încălcând grav drepturile fundamentale. Pentru aceste motive se impune cel puțin un control de constituționalitate și o posibilă trimitere preliminară, formulată de către instanțe judecătorești investite cu cazuri de prelevare a probelor ADN în temeiul Legii nr. 118/2019.
Postat/22.09.2023
 
****
 
Trei decenii de la crearea Uniunii Europene (1993–2023) – O uniune de drept, un spațiu de cooperare consolidată, o comunitate de valori –
(Ciclu de conferințe consacrate marcării a 30 de ani de funcționare a UE)

La 1 noiembrie 2023 se împlinesc trei decenii de la crearea Uniunii Europene (prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht la 1 noiembrie 1993), o nouă etapă de dezvoltare a construcției europene, organizație de integrare la care România a aderat la 1 ianuarie 2007. Concepută ca o structură politico-juridică și economică, o comunitate de valori și un spațiu de afirmare a unei identități (culturale) comune, U.E. asigură cooperarea consolidată a statelor membre, progresul fiecăruia dintre ele și afirmarea intereselor lor comune într-o lume globalizată. Apartenența la UE reprezintă pentru România un cadru de afirmare a vocației sale occidentale și de valorificare în comun a capacităților creatoare de care dispune. Dezbaterea responsabilă și competentă a noilor provocări ale construcției comunitare, precum și a răspunsurilor comune, solidare și echitabile la marile probleme actuale reprezintă o prioritate pentru fiecare european și comunitatea căreia îi aparține. Din această perspectivă ICJ organizează un ciclu de conferințe-dezbateri pe problematica complexă a integrării europene.

12 Octombrie 2023
Construcția europeană – proiect de cooperare instituționalizată, uniune de drept și comunitate de valori. Repere fundamentale

23 Noiembrie 2023
 UE: o nouă etapă a procesului de integrare, model original de organizare și funcționare juridico-instituțională

07 Decembrie 2023
România și Uniunea Europeană; experiențe, priorități, așteptări

Informații detaliate despre fiecare eveniment vom distribui în timp util.
Postat/15.09.2023
 
***
 
Miercuri, 05 iulie 2023
Conferința ”Suveranism, Suveranitate, Desuveranitate”
ora 10.00,  Amfiteatrul ”I.H.Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei nr.125)
Program - pdf
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Institutul de Sociologie și Centrul European de Studii în Probleme Etnice.
Postat/29.06.2023
***********
Joi, 22 iunie 2023
Dezbaterea: Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor: ce fel de codificare?

ora 10.00 (Sala de Consiliu a ICJ)
Intervenții:
    • Prof. univ. dr. Mircea Duțu, director ICJ;
    • CS I, Prof. univ.dr. Dana Tofan, ICJ;
    • CS, dr. Dumitru Dobrev;  
    •  Discuții.
Postat/16.06.2023
 
*****
Joi, 15 iunie 2023
Masă rotundă: Inteligența artificială: nevoia și perspectivele reglementării juridice
ora 10.00 (Sala de Consiliu a ICJ)
Intervenții:
    • Digitalizarea și IA în dreptul privat;  CS I, dr.Gheorghe Buta, ICJ;
    • IA: cursa mondială a reglementări;  Prof. univ. dr. Mircea Duțu, director ICJ;
    •  Discuții.
Postat/09.06.2023
 
****
”Constituția României Mari (1923-2023). Proiect de țară întregită, viitor democratic și european”
Prelegere publică susținută de Prof.univ.dr. Mircea Duțu
Joi 25 mai 2023, începând cu ora 18.00, Sala Dalles, Bd.Nicolae Balcescu nr.18, Bucuresti, sector 1

În cadrul Conferințelor Dalles ale Academiei Române, joi 25 mai a.c., ora 18, în amfiteatrul cunoscutei fundații din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, va avea loc prelegerea publică Constituția României Mari (1923–2023) – Proiect de țară întregită, viitor democratic și european, susţinută de prof. univ. dr. Mircea Duțu, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” (ICJ), Președintele Universității Ecologice din București.
Constituția României din 29 martie 1923 a reprezentat punctul culminant al unor evoluții de mai bine de un veac de receptare și afirmare a ideilor și valorilor constituționalismului modern și, totodată, momentul desăvârșirii modelului propriu de dezvoltare constituțională, ce va marca parcursul istoric al statalității românești în secolul care a urmat, până astăzi.
Precedat de o amplă dezbatere națională, în frunte cu ciclul celor 23 de prelegeri publice de la Ateneul Român organizat de Institutul Social Român (ISR), desfășurate între decembrie 1921–iunie 1922, constituția centenară a prefigurat și a consacrat un veritabil proiect de țară întregită, cadru juridico-instituțional de promovare a unui stat român național unitar, creator de civilizație modernă, democratic și cultural, cu o puternică vocație europeană.
Încheind ciclul de conferințe științifice cu tema Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România, inițiat de ICJ și organizat în perioada septembrie 2022–martie 2023, prelegerea publică de față încearcă să surprindă și să expună concluziile demersului academic respectiv desfășurat cu participarea unor personalități ale științei dreptului constituțional românești.
Din perspectiva unor repere centenare, analiza fenomenului constituțional modern românesc se impune a fi efectuată cu instrumentele acreditate ale cercetării științifice juridice, luarea în calcul a contextului fiecărei epoci și ținând seama de dinamica istoriei spre a ajunge la concluzii viabile, valorificabile în înțelegerea realităților politico-instituționale actuale. El ne apare astfel ca parte integrantă a unui proces complex european de afirmare a modernității, prin instituirea democrației reprezentative, recunoașterea și garantarea drepturilor cetățeanului și triumful liberalismului economic, pentru noi, românii, însemnând, prin excelență, „ruperea de trecut” și înscrierea definitivă pe calea europeană a progresului.
Postat/23/05.2023
 
 Conferințele Dalles ale Academiei Române
Joi 25 mai 2023, începând cu ora 18.00, va avea loc conferința ”Constituția României Mari (1923-2023). Proiect de țară întregită, viitor democratic și european”, susținută de Prof.univ.dr. Mircea Duțu.
(Sala Dalles, Bd.Nicolae Balcescu nr.18, Bucuresti, sector 1)
Postat/05/05.2023
 
Interviul acordat,  de către prof.univ.dr. Mircea Duțu  - Constituția României din 1923 - Momentul fondator al modelului constituțional românesc
Materialul poate fi urmărit pe Internet la adresele:
https://video.agerpres.ro/video/detaliu/1083465
https://youtu.be/o_Orw15yN20)
Postat/29.03.2023
 
Joi, 23 februarie 2023
Prelegerea ”1991–2023: Revizuirea Constituției –  între exigențele dreptului și dezideratele politicului”

Prezentare eveniment- pdf

Joi 23 februarie 2023, începând cu ora 11.00, va avea loc prelegerea-dezbatere ”1991–2023: Revizuirea Constituției –  între exigențele dreptului și dezideratele politicului”, cea de-a sasea conferinta a proiectului academic „Traditia constitutionala si perspectivele constitutionalismului  in Romania”, eveniment ce se va desfășura on-line cu transmitere pe Juridice.ro
Postat/01.02.2023
 
*********
20-21 aprilie 2023
Sesiunea anuală de comunicări științifice
DREPTUL și SOCIETATEA în TRANZIȚIE

Informaţii suplimentare http://www.icj.ro/calendar-sesiune-stiintifica-2023.html
 ********
26 ianuarie 2023
Prelegerea-dezbatere: Constituția din 1991: Reluarea sau reinventarea constituționalismului românesc?
Prezentare eveninment – pdf

Joi 26 ianuarie 2023, începând cu ora 11.00, va avea loc prelegerea-dezbatere ”Constituția din 1991: Reluarea sau reinventarea constituționalismului românesc?”, cea de-a cincea conferinta a proiectului academic „Traditia constitutionala si perspectivele constitutionalismului  in Romania”, eveniment ce se va desfășura on-line cu transmitere pe Juridice.ro
Postat/09.01.2023

 
 
 
-->