Noutăți

     
                    Sesiunea anuală de comunicări științifice

     ROLUL CURŢII CONSTITUŢIONALE ŞI AL ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
                   ÎN CONFIGURAREA DREPTULUI ROMÂNESC
                DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE A NOILOR CODURI

                                                Bucureşti,  08 mai 2020
           Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București

După intrarea în vigoare a noilor coduri penal şi de procedură penală, deciziile Curţii Constituţionale prin care numeroase prevederi ale acestora au fost declarate neconstitu-ţionale au provocat discuţii ample inclusiv în spaţiul public, ajungându-se în unele situaţii până în pragul declanşării unor crize politice. Dincolo de aceste cazuri de maximă vizibilitate, trebuie remarcat însă că asemenea decizii reprezintă numai o parte a unui proces mult mai amplu, a cărui analiză trebuie extinsă prin luarea în consideraţie şi a celorlalte decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la noile coduri intrate în vigoare după 2009, precum şi a deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind „dezlegarea unor chestiuni de drept” ridicate pornind de la dispoziţiile aceloraşi coduri. Continuând demersul precedentei sesiuni din 2019 consacrate examinării rolului jurisprudenţei ca izvor de drept, Institutul de Cercetări Juridice îi invită şi de această dată pe teoreticienii şi practicienii dreptului să îşi exprime punctul de vedere faţă de ceea ce ar putea reprezenta în condiţiile istorice şi social-economice actuale „marea transformare” postmodernă a dreptului românesc într-un drept jurisprudenţial sui generis.
 
Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, program) vă rugăm consultati http://www.icj.ro/sesiune-stiintifica-2020.html, sau la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com