Organizare

DIRECTOR : Dr. Mircea DUTU-BUZURA
 
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
 
COMPARTIMENTE și BIROURI:
 
CERCETARE
Departamentul de Drept Privat ”Traian Ionașcu”
Departamentul de Drept Public ”Vintilă Dongoroz”
Centrul de Studii de Drept European
 
ȘCOALA DOCTORALA - http://www.icj.ro/studii-doctorale.html

BIBLIOTECĂ
 
ADMINISTRATIV
Biroul financiar-contabil, salarizare, resurse umane
Proiecte extrabugetare, granturi, organizare evenimente, coordonare site
Redacție revista ”Studii si Cercetări Juridice”
Secretariat