Personal administrativ si auxiliar

Financiar contabil și de resurse umane
Gabriela FRANGULEA  -  Contabil sef
Adrian CIOBOTEA -  Economist IA
 
Secretariat și Școala doctorală
Rozalia FLAMANZEANU -  consilier juridic IA
 
Proiecte, granturi, organizare evenimente, coordonare site și redacție revistă
Iolanda VASILE-  consilier juridic IA
 
Bibliotecă
Maria DUMITRU - bibliotecar IA
 
Referent
Brandusa GISCA -  referent IA