Personal administrativ si auxiliar

Financiar contabil și  Resurse umane
Adrian CIOBOTEA  -  Contabil sef
 Gabriela FRANGULEA -  Inspector de specialitate IA
 
Secretariat și Birou doctorate
Rozalia FLĂMÎNZEANU -  consilier juridic IA
 
Proiecte extrabugetare, granturi, organizare evenimente, administrare site-uri,  indexari  BDI publicatii

Iolanda VASILE-  consilier juridic IA
 
Bibliotecă
Maria DUMITRU - bibliotecar IA
 
Referent
Brândușa GÎSCĂ -  referent IA