Sesiune stiintifica 2014

                       
Doctrina juridică românească: între tradiție și reforme
 
Bucureşti, 07 martie 2014
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București
 
În contextul aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române (1 ianuarie 1954) şi al intrării în vigoare a noilor coduri legislative (civil, de procedură civilă, penal şi de procedură penală), doctrina juridică românească se află în faţa a două mari provocări: valorificarea şi continuarea tradiţiei şi, respectiv, crearea noilor sale dimensiuni, impuse de reformele realizate la nivelul dreptului pozitiv.
Din această perspectivă, în cadrul secţiunilor sale (drept privat, drept public, drept penal), sesiunea de comunicări ştiinţifice 2014 îşi propune să surprindă şi să releve noile obiective ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului, plecând de la tradiţiile activităţii de 6 decenii a ICJ şi exigenţele actuale ale reformelor legislative, în contextul armonizării cu dreptul UE şi influenţelor mondializării.
 COMITETUL ȘTIINȚIFIC (pdf)
 PROGRAM (pdf)
 COMITETUL DE ORGANIZARE (pdf)