Studii doctorale

Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, ca institut component al Academiei Române, care are calitatea de institut abilitat în cadrul SCOSAAR – Departamentul de Științe Economice, Sociale și Juridice, organizează anual concurs de admitere la doctorat în domeniul drept, forma cu frecvenţă, cu o durată de 3 ani,  fără stipendiu.
Calendar (pdf)

Modul de organizare şi funcţionare al pregătirii doctoratului în ICJ este stabilit de Prezidiul Academiei Române printr-un Regulament propriu elaborat în baza legislaţiei în vigoare.
Regulament doctorat (pdf)

Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă. Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate până în anul 2003 inclusiv, sunt echivalate cu diplomele de licenţă.  Absolvenții cu diploma de licență obținută după anul 2003, obligatoriu trebuie să fie absolvenți și a studiilor de master. Persoanele admise la doctorat, au în perioada desfăşurării acestuia, calitatea de doctorand în domeniul drept.
         

Numărul de locuri (fara stipendiu) aprobate pentru anul 2018-2019
Prof.univ.dr. Mircea Dutu: 2 locuri (Dreptul mediului);
Prof.univ.dr.Marilena Uliescu: 1 loc ( Drept civil);
Prof.univ.dr. Rodica Stănoiu: 2 locuri (Criminologie);
Prof.univ.dr. Sofia Popescu: 1 loc (Teoria generală a dreptului);
Prof.univ.dr. Dumitra Popescu : 1 loc (Drept internațional public);
Prof.univ.dr. Dan Țop : 2 locuri (Dreptul muncii si securitatii sociale);
Prof.univ.dr. Mihai Șandru: 2 locuri ( Drept european).

Informaţii suplimentare, se obțin la secretariatul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” din Casa Academiei Romane, etaj 4,  camera 4256,  tel. 021.318.81.30 (persoana de contact,  dna.  Rozalia Flămînzeanu).