Colocviu admitere 2022-2023

Studii doctorale -  anul universitar 2022-2023
 
ANUNT/11.10.2022
Rezultatele colocviul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie - octombrie 2022 - pdf

 
ANUNT/06.10.2022
Rezultatele privind eligibilitatea candidaților înscriși la colocviul de admitere la doctorat -  sesiunea octombrie 2022 – pdf

 
NOTA

-          absolvenții cu diplomă de licență în alt domeniu decât ”Drept” sau pentru cei care au absolvit în domeniul ”Drept”, dar notele obținute la disciplinele din domeniul de doctorat, rezultate din foia matricolă, sunt sub 8,00 (opt), vor susține un examen suplimentar sub forma unor întrebări din specializarea domeniului;

-          pentru declararea candidaților admiși/respinși comisia va ține cont numai de media obținută la colocviul de admitere la doctorat, cu condiția ca media la examenul la disciplina/specializarea din domeniul de doctorat să fie de cel puțin 8,00 (opt), iar calificativul la examenul de competență lingvistică la care nivelul minim să fie B2, conform cadrului de referință al Consiliului Europei (sunt condiții eliminatorii).

-          media minimă de admitere la doctorat este 8,00 (opt). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire
 
******
ANUNT/ 03.20.2022
COLOCVIUL DE ADMITERE LA DOCTORAT - SESIUNEA OCTOMBRIE 2022

Colocviul de admitere la doctorat va avea loc la sediul Institutului de Cercetări Juridice (Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, aripa Est, et. 4, sala 4254, astfel :

Luni, 10 octombrie 2022, ora 9:00, disciplina ” Dreptul muncii și securității sociale”
Marți, 11 octombrie 2022, ora 10:00, disciplina ” Drept penal, Drept procesual penal”
 
 ****
 
Anunt/13.09.2022
Informații privind desfășurarea colocviului de admitere la doctorat, anul universitar 2022-2023/

 
CALENDAR:
- Înscrieri : 26 septembrie -05 octombrie 2022;
- Colocviul de admitere: 10 - 14 octombrie 2022;
- Rezultate : 19 octombrie 2022;
- Înmatriculare : 01 noiembrie 2022

 
Dosarele se pot depune și electronic (scanat, documente individuale) la adresa de e-mail Juridic_institut@yahoo.com, în atenția dnei. Iolanda  Vasile. Candidatul va primi număr de înregistrare și va fi contactat telefonic pentru a stabili, de comun acord o data calendaristică, în  termenul perioadei de înscriere, pentru depunerea dosarului în format fizic la sediul ICJ din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, Aripa Est, et.4, camera 4256 - secretariat, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00

NUMARUL de LOCURI (fără stipendiu):
prof.dr. Petre Buneci, Drept penal, Drept procesual penal – 2 locuri;
prof.dr. Alexandru Țiclea, Dreptul muncii și securității sociale - 3 locuri;

 TEMATICA si BIBLIOGRAFIE:

Drept penal, Drept procesual penal – pdf
Dreptul muncii și securității sociale - pdf Metodologia organizarii si desfasurarii concursului de admitere la studiile universitare de doctorat - anul universitar 2022-2023 - pdf
 
Taxa de înscriere la doctorat este de 100 lei.  Plata se face până la data înscrierii, în contul Institutului de Cercetări Juridice (cod fiscal 4433910), RO49TREZ70520E365000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea „taxă admitere doctorat - colocviu 2022”