Anunt

ANUNȚ/25.05.2022
Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ), cu sediul în Casa Academiei Române (aripa Est, et. IV), Calea 13 Septembrie nr.13, București, sectorul 5, scoate la concurs următoarele posturilor vacante, în cadrul departamentului de cercetare :
- Cercetător științific gr. II, 1/2 normă; specializarea Drept constitutional; contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu funcția de bază în Institut, cu perioadă de probă de 90 de zile;
- Cercetător științific gr. II,  1/2 normă; specializarea Drept internațional public; contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu funcția de bază în Institut, cu perioadă de probă de 90 de zile.

ANUNȚ CONCURS – 25.05.2022
Cerere înscriere - model