Calendar sesiune stiintifica 2023

 
CALENDARUL SESIUNII ȘTIINȚIFICE
 
Până la 20 februarie 2023  - înscrierea.  Formularul de înscriere se completează on-line
https://forms.gle/nu4tSMParU2jBGDE7

 
Până la 01 martie 2023 – transmiterea textului integral al lucrării, la adresa de e-mail icj_conferinte@yahoo.com.  Cerințe de redactare  - conform Machetă_redactare_2023 (document word). Folosiți această machetă, pentru a fi siguri că respectați cerințele de redactare impuse. Lucrarea va fi redactată numai cu diacritice: ă, â, î, ș, ț. În caz contrar, lucrarea dvs. ar putea fi returnată pentru corecții sau ar putea să nu fie selectată pentru publicare.

20 martie 2023 :
acceptarea/respingerea lucrărilor înscrise la sesiunea științifică; Comitetul Știinţific îşi rezervă dreptul de a refuza lucrările care nu se încadrează în aria tematică a sesiunii științifice, cele care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră potrivit observaţiilor şi sugestiilor membrilor Comitetului Știinţific şi nu se depun în termenul stabilit.

Până la 10 aprilie 2023 :
achitarea taxei de participare și transmiterea dovezii de plată la adresa icj_conferinte@yahoo.com.  Taxa de participare este de 200 RON și se achită pe autor. Plata se poate efectua prin ordin de plată sau prin mandat poștal (Poșta Română). Coordonatele de plată sunt : Institutului de Cercetări Juridice, Cod fiscal 4433910, cont RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea „ICJ_taxă sesiune științifică_2023”, urmat de numele autorului.
 
14 aprilie 2023:
publicarea programului sesiunii pe site-ul ICJ

20 – 21 aprilie 2023:
lucrările sesiunii științifice

Lucrările sesiunii științifice se vor desfășura în format fizic, în sesiune plenară și în secțiuni tematice. Volumul electronic al sesiunii va fi trimis spre evaluare și indexare în baza de date internationala CEEOL.

Participanții sunt rugați să respecte termenele stabilite !