Sesiune stiintifica 2023

Sesiunea anuală de comunicări științifice
 
PROGRAM - pdf

                                          DREPTUL ȘI SOCIETATEA ÎN TRANZIȚIE

                                                        20-21 aprilie 2023

Lumea se află astăzi în pragul unei tranziții civilizaționale de mare anvergură care presupune transformarea fundamentală a modelului de a gândi, a produce, consuma și chiar de a exista individual și colectiv. Fie că e vorba de „tranziția ecologică” (cu un accent special pe „tranziția climatică” și cea energetică) ori „tranziția digitală”, fără a putea exclude apariția unor alți termeni care să reflecte schimbările produse de impactul evoluțiilor tehnologice („inteligența artificială”) și ideologice („identitatea de gen”), schimbările sunt prezente la nivelul structurilor și practicilor fundamentale ale societății. Procesul multidimensional este mai prezent și mai evident la nivelul strategiilor, politicilor și dreptului UE care și-au asumat tranziția ecologică și digitală ca o prioritate absolută, cu consecințele juridice aferente în privința acțiunii și dreptului statelor membre. Prin acțiunea realizată la nivelul sistemelor sociale dominante, procesele din prezent afectează societatea ca întreg, așa cum o arată răspândirea folosirii anumitor sintagme pe planul discursului politic oficial („noua normalitate”) ori al dezbaterilor social-economice cu factor de impact remarcabil („marea resetare”). Neputând ignora nici schimbările reale, nici reflectarea lor ideatică, discursul academic specific cercetării științifice fundamentale reclamă însă aducerea unor asemenea sintagme la nivelul unor concepte teoretice specializate disciplinar, iar sesiunea științifică organizată  de  Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române în anul 2023 urmărește explorarea posibilităților de traducere a „tranziției” și „tranzițiilor” globale cu care se confruntă astăzi (și) societatea românească în limba conceptelor specifice dreptului ca știință și ramurilor acestuia ca discipline academice.                           
                           

Evenimentul se adresează cercetătorilor, profesorilor, experților și doctoranzilor din diferite ramuri ale dreptului.