Anul 2015

Etapă unică : 01/01/2015- 30/11/2015
 
Obiective: Depăşirea diferenţelor de perspectivă: Implementarea paradigmei funcţionaliste germane în ştiinţa românească a dreptului penal pornind de la tradiţia dongoroziană.
 
Activităţi:
 
1. Participarea la diferite manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale pentru verificarea informaţiei şi schimb de experienţă;
 
2. Organizarea unei conferinţe cu participare internaţională pentru verificarea ipotezelor de lucru;
WORKSHOP INTERNATIONAL
Bucureşti, 30-31 octombrie 2005
INFLUENŢE GERMANE ÎN DREPTUL ROMÂNESC  O PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ
PROGRAM (pdf)
 
3. Studierea şi sistematizarea ideilor privind implementarea paradigmei finaliste;
 
4. Elaborarea monografiei şi încheierea contractului cu editura.
 
Rezultate livrate pe etapă:
- 2 articole în reviste din fluxul principal al cunoaşterii (BDI);
- o monografie într-o limbă de circulaţie internaţională, diseminată în cel puţin 12 biblioteci ale unor universităţi de prestigiu din străinătate