Evenimente-Stiri

Agenda - evenimente stiintifice 2022
8 decembrie 2022
Prelegerea-dezbatere: 1938–1965. Între autoritarism și totalitarism: simularea constituționalismului
 
Invitatie/program - pdf

Joi 8 decembrie 2022, începând cu ora 10.00, in Sala de Consiliu a Institutului de Cercetari Juridice (Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, corp Est, etaj 4) va avea loc  prelegerea-dezbatere  ”1938–1965. Între autoritarism și totalitarism: simularea constituționalismului” cea de a patra conferinta a proiectului academic „ Traditia constitutionala si perspectivele constitutionalismului  in Romania ”
Inregistrarea participantilor/invitati se face începand cu ora 9,30.
Evenimentul începe la ora 10,00.
Postat/28.11.2023

 ******
Conferința Doctoranzilor în Drept – update !/ 23.11.2022

Având în vedere modificările intervenite în calendarul Conferinței Doctoranzilor în Drept, ”Probleme noi ale raportului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul român”, din 12 decembrie 2022 , confirmăm participarea la lucrările conferinței a tuturor persoanelor înscrise, sub rezerva transmiterii taxei de participare până la data de 29 noiembrie a.c., după acest termen considerăm că vă retrageți de la lucrările conferinței.

Reiterăm informația cu privire la prelungirea termenului de transmitere al lucrărilor. Așteptăm  lucrările dumneavoastră până la sfârșitul lunii decembrie 2022. Evaluarea științifică a lucrărilor, în vederea publicării acestora în volumul conferinței, se va face în luna ianuarie 2023.

Volumul conferinței va fi editat în luna ianuarie 2023 de către Editura Universul Juridic și va fi indexat în CEEOL.

  ********
 24 noiembrie 2022
 Conferința: Constituția din 1923: Statul român ca stat național unitar - pdf

Joi 24 noiembrie 2022, începând cu ora 10.00, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125) va avea loc cea de a treia conferinta a proiectului academic „ Traditia constitutionala si perspectivele constitutionalismului  in Romania”.
Inregistrarea participantilor/invitati se face începand cu ora 9,30.
Evenimentul începe la ora 10,00.
 
******
ANUNT/01.11.2022

Conferința Doctoranzilor în Drept – update !

Stimați colaboratori,
Venim în întâmpinarea solicitării dumneavoastră și prelungim termenul pentru transmiterea propunerilor de participare până la data de 07 noiembrie 2022.
De asemenea, se prelungește termenul de transmitere al lucrărilor până la data de 20 noiembrie 2022.
Celelalte termene rămân neschimbate.

*****
 
Luni, 12 decembrie 2022/Conferința Doctoranzilor în Drept - pdf

 ”Probleme noi ale raportului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul român”
ora 10,00, On-line
 
Acest eveniment conferă tinerilor cercetători, atât din cadrul Academiei Române dar și din alte centre universitare din țară și străinătate, un cadru academic și instituțional organizat, adecvat pentru a încuraja activitatea de cercetare științifică, stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, schimbul de idei din aria temelor de interes. 
 

Scopul conferinței este de a susține tinerii cercetători/doctoranzi în vederea prezentării rezultatelor cercetării efectuate în realizarea tezelor de doctorat și valorificarea acestora prin publicarea  materialelor într-un volum al conferinței.
 
 INSCRIERE
Vă rugăm să trimiteți propunerile dumneavoastră de participare până pe 31 octombrie 2022, la adresa icj_conferinte@yahoo.com. Acestea trebuie să conțină nume/prenume, statutul și afilierea instituțională a autorului/autorilor, titlul lucrării și un abstract de 1.500 – 2.000 de caractere (cel mult 1 pagină), precum și 5 cuvinte cheie. Redactarea propunerii se face atât în limba română, cât și în limba engleză. Candidații ale căror propuneri sunt acceptate vor fi înștiințați via e-mail.

Pentru textul integral al lucrării, rugăm respectați normele de tehnoredactare prezentate în ”Macheta redactare_conferinta doctoranzilor”. Lucrările se vor transmite electronic la adresa de e-mail icj_conferinte@yahoo.com, pana la data de 15 noiembrie 2022.
Vă rugăm să țineți cont că, după ce primim  lucrările dvs, ele sunt supuse unui proces de peer review, în urma căruia există posibilitatea să fie nevoie să faceți câteva modificări articolelor, înainte de a fi publicate.
 
Taxa de participare este de 200 RON și se achită pe autor, pana la data de 25 noiembrie 2022.  Plata se poate efectua prin ordin de plată sau prin mandat poștal (Poșta Română). Coordonatele de plată sunt : Institutului de Cercetări Juridice, Cod fiscal 4433910, cont RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea „taxă conferința doctoranzilor_decembrie-2022”, urmat de numele autorului.

 Va asteptam sa ne fiti alaturi la acest eveniment !
 
 ********
26 octombrie 2022
 Conferință-dezbatere
Constitutia din 1866: Statul roman ca stat modern- pdf

 
Miercuri, 26 octombrie 2022, in Sala de Consiliu a Institutului de Cercetari Juridice (Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, corp Est, etaj 4) va avea loc  cea de a doua conferinta a proiectului academic „ Traditia constitutionala si perspectivele constitutionalismului  in Romania”

 Inregistrarea participantilor se face incepand cu ora 9,30.
Evenimentul incepe la ora 10,00.
 ***********
Lansarea proiectului
 Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România
Ciclu de conferințe consacrat centenarului Constituției din 1923 – pdf
 
Joi 29 septembrie 2022, ora 1000, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125) va avea loc lansarea proiectului academic Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România, consacrat aniversării centenarului Constituției României Mari din 29 martie 1923

  ******
22-23 septembrie 2022


Sesiunea anuală de comunicări științifice ”Dreptul si crizele globale. Implicatii juridice ale crizei sanitare”.
Informatii suplimentare: http://www.icj.ro/sesiune-stiintifica-2022.html
Calendar sesiune : http://www.icj.ro/calendar-sesiune-stiintifica-2022.html

-->