Documente

  Codul de etică
  Regulamentul de organizare si funcționare (ROF)
  Regulamentul de ordine interioară (ROI)
  Regulamentul cercetator emerit/cercetător onorific/cercetator asociat